KOSTNADSFRI RÅDGIVNING

Vi är medvetna om hur svårt det är att hantera med det spanska arvet när man gått igenom en förlust; det finns flera åtgärder som kan vidtas för att skydda och uppfylla de förpliktelser som finns associerade till Spaniens arvslagstiftning. Vårt kontor kan hjälpa er att fullborda dessa steg på det snabbaste och smidigaste sättet utan att behöva drabbas av extra skattekostnader. Denna kostnad ökar i Spanien om inte arven krävs inom dom första sex månaderna.10 ALLMÄNNA STEG FÖR ATT ÖVERTA DET SPANSKA ARVET:

  • Steg 1 - Erhålla de originala dödsfallsintyget.

  • Steg 2 - Ansöka om arv certifikatet (för att verifiera ifall det finns ett spanskt testament) och livförsäkringscertifikatet (för att kunna verifiera om den avlidne lämnat någon livförsäkring).


  • Steg 3 - Om den avlidne inte har ett spanskt arv så ansöker vi om arv vertifikatet i dens ursprungsland, för att på så sätt kunna bedöma legitimiteten av dom samma.

  • Steg 4 - Undersöka alla den avlidnes spanska tillgångar: bankkonton, fordon, fastigheter etc., för att senare kunna ändra namn på tillgångarna.

  • Steg 5 – Ansöka om det spanska identifierings numret (NIE), som behövs i Spanien för att kunna hantera flera dokument, inklusive underskrift av arv. Detta nummer kan sökas personligen i Spanien eller med hjälp av en fullmakt. Denna fullmakt gäller även under hela arv processen och kan utföras i Spanien eller i respektive ursprungsland (vi kontaktar närmaste notarie nära er).

  • Steg 6 – Korrekt beräkning av följande arvsskatt. Dessa skatter beror inte bara på familjebanden utan även ifall den avlidne var bosatt eller inte i Spanien: värdet på dess tillgångar och beläggningen av dom samma. Dessa skatter är inte fastställda utan beror på en skala som beror på det som nämts innan (beräknas enskilt för varje fall). Vänligen notera att arvskatten ökar om inte arvprocessen slutförs inom dom 6 första månaderna från dödsdatumet.

  • Steg 7 – Förberedning av all behövande dokumentation för att kunna skriva under arvsavtalet.

  • Steg 8 - Signering av arvsavtalet inför notarie, genom fullmakt eller personligen (en tolk följer med kunden för att kunna översätta signeringsprocessen).

  • Steg 9 - Likvidation av arvsskatten.

  • Steg 10 – Namnändring av alla den avlidnes tillgångar.

VARFÖR JLCA & AS- Lawyers?

KONTAKTA OSS DIREKT PÅ VÅRT KONTOR, GENOM VIDEOKONFERENS, E-POST ELLER PÅ TELEFON.

United Kingdom  Inheritance in Spain France  Héritage & Succession en Espagne Deutschland  Erbrecht in Spanien
Россия  Наследование в Испании Sverige  Arv i Spanien Sverige  Herencias en España

JLCA & AS.-LAWYERS, S.L.U. Avda. Escandinavia 72, C.C. Altomar 2 L8 Manzana E, 03130-GRAN ALACANT-ALICANTE-SPAIN

Insc. Reg. Merc. Alicante, Tomo 2574, Folio 43, Sección 8, Hoja A-72268, Inscripción 1º - C.I.F. B-53696050.

JLCA LAWYERS
JLCA LAWYERS JLCA LAWYERS