JURIDISK ERKLÆRING

 

Takk for at du besøker nettstedet vårt. Vi vil at du skal ha en best mulig brukeropplevelse her på dette nettstedet.

Ved å benytte deg av tjenestene våre erklærer du at du er myndig og har rettskompetanse i samsvar med din nasjonale lov.

Ved å besøke dette nettstedet eller bruke tjenestene på det gir du ditt uttrykkelige og fulle samtykke til disse generelle vilkårene i deres helhet, de spesielle vilkårene for visse kampanjer, og retningslinjene for personvern og bruk av informasjonskapsler som gjelder for behandlingen av opplysningene du gir oss. Vi oppfordrer deg til å lese dem nøye.

 

 1. Juridisk informasjon

I samsvar med spansk lov 34/2002 11. juli om tjenester i informasjonssamfunnet og e-handel er identitetsopplysningene til eieren av nettstedet følgende:

JLCA & AS. LAWYERS, S.L
Av. Escandinavia 72, Manzana E, Local 7-8, C.C. Altomar 2, Gran Alacant
03130 Santa Pola (Alicante)
Spania
B53696050

Registreringsopplysninger i selskapsregisteret: Alicante selskapsregister (Spania), volum 2574, bok 0, folio 43, seksjon 8, side M-72268, post 1.

Henvendelser kan rettes til telefonnummer (+34) 966 69 87 96 eller e-postadresse contact@jlcalawyers.com

Ved å besøke nettstedet godtar brukeren uttrykkelig disse generelle bruksvilkårene. Eieren kan når som helst endre disse vilkårene uten forvarsel.

 

 1. Generelle bruksvilkår

De følgende generelle bruksvilkårene fastsetter hvordan man kan bruke og få tilgang til nettstedet. Nettstedets formål er å henvise brukere til JLCA & AS. LAWYERS, S.L ved å tilby dem informasjon, tjenester og innhold. Gjennom dette nettstedet kan brukeren få tilgang til spesifikke produkter og tjenester, verktøy og applikasjoner.

Informasjon om produkter og tjenester, priser, funksjoner og annet relevant som tilbys gjennom nettstedet, produseres og oppdateres av leverandører og tredjepartselskaper. Ikke under noen omstendigheter skal JLCA & AS. LAWYERS, S.L ha ansvar for den ovennevnte informasjonen eller eventuelle forpliktelser knyttet til den.

Brukeren forplikter seg til korrekt bruk av alt tilgjengelig innhold, tjenester, applikasjoner og verktøy i henhold til loven, disse generelle vilkårene og eventuelle spesielle vilkår som kan fastsattes for visse tjenester og applikasjoner, og til å respektere andre brukere til enhver tid.

Ved brudd på alle eller deler av disse generelle bruksvilkårene fra brukerens side, forbeholder JLCA & AS. LAWYERS, S.L seg retten til å nekte brukeren adgang uten forvarsel.

 

 1. Brukerens generelle plikter

Ved å godta disse generelle bruksvilkårene forplikter brukeren seg uttrykkelig til

 • å avstå fra å utføre handlinger som tar sikte på å midlertidig eller permanent skade, blokkere eller overbelaste funksjonene, verktøyene, innholdet og/eller infrastrukturen på nettstedet på en måte som gjør at det ikke kan brukes normalt
 • å holde passordene forbundet med brukerens brukernavn hemmelig, og å påta seg ansvar for tredjeparters bruk av disse personlige og ikke-overførbare passordene
 • å avstå fra å legge inn eller skape støtende eller ærekrenkende innhold, både fra andre brukere og fra tredjepartsselskaper
 • å avstå fra å bruke materiale eller informasjon på dette nettstedet til ulovlige formål eller formål som er i strid med rettighetene og interessene til JCLA & AS LAWYERS, S.L, dets brukere og/eller tredjeparter som er uttrykkelig forbudt i disse generelle bruksvilkårene eller eventuelle spesielle vilkår som fastsettes for visse applikasjoner og verktøy
 • å avstå fra å tilby eller distribuere produkter og tjenester gjennom uønsket reklame eller markedsføring til andre brukere og besøkende på nettstedet til JCLA & AS. LAWYERS, S.L

Brukeren vil være ansvarlig for enhver form for skade som JCLA & AS. LAWYERS, S.L eller eventuell tredjepart utsettes for på grunn av brudd på brukerens plikter i henhold til disse generelle bruksvilkårene eller lover om tilgang til og bruk av nettstedet.

 

 1. Immaterielle og industrielle rettigheter

Nettstedet, sidene det består av og informasjonen eller elementene på dem (inkludert tekst, dokumenter, fotografier, tegninger, grafikk, logoer, varemerker, varenavn og lignende) er beskyttet av immaterielle eller industrielle rettigheter. JLCA & AS. LAWYERS, S.L eier disse rettighetene eller er autorisert til å offentlig utøve dem av de rettmessige eierne.

Brukeren forplikter seg til å bruke innholdet på en aktsom og korrekt måte i henhold til loven, offentlig moral og alminnelig ro og orden. JLCA & AS. LAWYERS, S.L gir brukeren tillatelse til å vise informasjonen på dette nettstedet og lage private kopier (ved nedlastning til egen datamaskin og lagring på denne), under forutsetning av at elementene utelukkende er beregnet på personlig bruk. Ikke under noen omstendigheter innebærer denne tillatelsen en tillatelse til å utøve eiendomsretten til JLCA & AS. LAWYERS, S.L eller de rettmessige eierne.

Brukeren har ikke tillatelse til å distribuere, modifisere, overføre eller offentliggjøre informasjonen på dette nettstedet på noen som helst måte og til noe som helst formål.

 

 1. Koblinger

Koblinger til tredjeparters nettsteder tilbys utelukkende for å hjelpe brukeren. Ikke under noen omstendigheter skal JLCA & AS. LAWYERS, S.L holdes ansvarlig for disse nettstedene eller deres innhold.

JLCA & AS. LAWYERS, S.L påtar seg ikke noe ansvar gjennom koblingen mellom innhold på dette nettstedet og innhold som befinner seg andre steder, eller for andre referanser til innhold utenfor dette nettstedet. Disse koblingene og referansene tilbys kun som veiledning. Ikke under noen omstendigheter innebærer de at JLCA & AS. LAWYERS, S.L støtter, godkjenner eller promoterer personene eller organisasjonene som står bak dette innholdet eller eierne av nettstedene der det finnes, eller at det eksisterer noe forhold mellom JLCA & AS. LAWYERS, S.L og disse personene, organisasjonene eller eierne.

For å opprette koblinger til nettstedet må det på forhånd innhentes skriftlig tillatelse fra eierne.

 

 1. Ansvar

JLCA & AS. LAWYERS, S.L. garanterer ikke uavbrutt tilgang til nettstedet. Firmaet garanterer heller ikke at korrekt visning, nedlastning eller bruk av elementene og informasjon i disse ikke vil hindres, vanskeliggjøres eller avbrytes av faktorer eller omstendigheter utenfor firmaets kontroll eller på grunn av datavirus.

JLCA & AS. LAWYERS, S.L påtar seg ikke ansvar for skader, tap, krav eller utgifter som oppstår på grunn av

 • forstyrrelser, avbrudd, feil, utelatelser, forsinkelser, blokkeringer eller frakoplinger som skyldes feil på telekommunikasjonslinjer og -nettverk eller andre årsaker utenfor JLCA & AS. LAWYERS, S.Ls kontroll
 • ubehørig forstyrrelse gjennom bruk av noen form for ondsinnet programvare (som datavirus) via noen form for kommunikasjonsmedia
 • misbruk av nettstedet til JLCA & AS. LAWYERS, S.L
 • feil ved sikkerhet eller nettlesing på grunn av feil i nettleser eller utdaterte versjoner

Ikke under noen omstendigheter vil JLCA & AS. LAWYERS, S.L være ansvarlig overfor brukere og tredjeparter for handlingene til noen tredjepart som medfører eller potensielt medfører uhederlig forretningsdrift, ulovlig reklame eller krenking av immaterielle eller industrielle rettigheter, forretningshemmeligheter, noen form for avtaleforpliktelse, enkeltpersoners rett til å forsvare egen ære, eget privatliv, deres families privatliv og avbildninger, og eiendomsretter og rettigheter av annen art som tilhører en tredjepart, gjennom overføring, spredning, lagring, avhending, mottak og innhenting av nettstedets innhold, eller gjennom tilgang til dette innholdet.

 

 1. Personvern

Du finner hele erklæringen vår om behandling av personopplysninger i personvernerklæringen. Den er en integrert del av disse vilkårene, men er skilt ut som et eget dokument for enkelhets skyld: Personvernerklæring.

 

 1. Lover

Denne juridiske erklæringen og de tilhørende vilkårene er underlagt spansk lov. Ved å besøke nettstedet eller registrere seg som bruker godtar brukeren ugjenkallelig at eventuelle rettssaker som oppstår som følge av eller i tilknytning til disse vilkårene eller bruken av dette nettstedet, som regel vil bli behandlet av de kompetente domstolene.

Hvis en klausul eller et avsnitt i disse generelle vilkårene som ikke er av vesentlig betydning for nettstedets eksistens, blir erklært ugyldig eller uanvendelig, skal dette ikke påvirke gyldigheten til de andre klausulene.

PERSONVERN

 

VERSJON 20/07/2018
Personvernerklæringen er del av de generelle vilkårene som gjelder for dette nettstedet.

 

Hvem er behandlingsansvarlig for dine opplysninger?

JLCA & AS. LAWYERS, S.L
Adresse: Av. Escandinavia 72, Manzana E, Local 7-8, C.C. Altomar 2, Gran Alacant
03130 Santa Pola (Alicante)
Spania
SELSKAPSNUMMER (CIF) B53696050
Tlf: (+34) 966 69 87 96
E-post: contact@jlcalawyers.com

Du kan kontakte oss med hvilken som helst av de ovennevnte metodene.

Vi forbeholder oss retten til å endre eller tilpasse denne personvernerklæringen når som helst. Du oppfordres til å lese den. Hvis du har registrert en konto eller profil og logger inn på den, vil du bli informert om eventuelle endringer.

Hvis du tilhører en av de følgende gruppene, se informasjonen under.

 

NETTSTED ELLER E-POSTKONTAKTER

Hvilke opplysninger innhenter vi gjennom nettstedet?

Vi kan anonymt behandle IP-adressen, operativsystemet eller nettleseren du bruker, og dessuten lengden på besøket.

Ved å oppgi opplysningene dine i kontaktskjemaet bekrefter du identiteten din og gir oss muligheten til

 • å kontakte deg ved behov
 • å svare på sine spørsmål, søknader eller forespørsler
 • å administrere tjenesten du har bedt om, vurdere søknaden din eller behandle forespørselen din
 • å sende deg informasjon om forespørselen din på e-post
 • å sende deg reklameinformasjon og nyheter om arrangementer på e-post hvis du gir din uttrykkelige tillatelse til dette
 • å analysere nettstedet vårt og forbedre produktene og tjenestene våre
 • å forbedre salgsstrategien vår

Samtykke fra den opplysningene gjelder: Når du sender en forespørsel, må du fylle ut et skjema og klikke på sendeikonet. Ved å gjøre dette erklærer du uttrykkelig at du har lest og godtatt klausulen som er tilknyttet det aktuelle skjemaet eller personvernerklæringen.

Alle skjemaene våre bruker symbolet * til å markere obligatoriske opplysninger. Hvis du ikke fyller ut disse feltene eller markerer boksen som sier at du har lest og godtatt personvernerklæringen, vil du ikke få lov til å sende inn informasjonen. Vanligvis brukes følgende formulering: «□ Jeg er over 14 år og har lest og godtar personvernerklæringen.»

 

KONTAKTOPPLYSNINGER FOR NYHETSBREV

Hvilke opplysninger innhenter vi gjennom nyhetsbrevet?

Ved å oppgi e-postadressen din på nettstedet kan du abonnere på nyhetsbrevet vårt. Det vil bli sendt til adressen du oppgir.

Vi vil lagre e-postadressen din og sende deg regelmessig e-post til du avbryter abonnementet eller vi slutter å sende disse e-postmeldingene.

Alle e-postmeldinger vil inneholde en kobling som kan brukes til å avslutte abonnementet. Når du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, innebærer det at vi kan

 • administrere tjenesten du har bedt om, vurdere søknaden din eller behandle forespørselen din
 • sende deg informasjon om forespørselen din på e-post
 • sende deg reklameinformasjon og nyheter om arrangementer på e-post hvis du gir din uttrykkelige tillatelse til dette
 • analysere e-postlisten vår og forbedre salgsstrategien vår

Samtykke fra den opplysningene gjelder: For å abonnere må du markere en boks og klikke på sendeikonet. Ved å gjøre dette erklærer du uttrykkelig at du er informert om personvernerklæringen samtidig som du gir ditt uttrykkelige samtykke til å motta nyhetsbrevet.

Hvis du ikke markerer boksen som sier at du har godtatt personvernerklæringen, vil du ikke få lov til å sende inn informasjonen. Vanligvis brukes følgende formulering: «□ Jeg er over 14 år og har lest og godtar personvernerklæringen.»

 

KUNDER

Hvilke av opplysningene dine bruker vi?

Opplysningene gjør at vi kan

 • utarbeide prisoverslag og følge dem opp med kommunikasjon mellom partene
 • sende deg informasjon om forespørselen din på e-post
 • sende deg reklameinformasjon og nyheter om arrangementer på e-post hvis du gir din uttrykkelige tillatelse til dette
 • forvalte tjenestene innen administrasjon, kommunikasjon og logistikk som den behandlingsansvarlige leverer
 • fakturere og levere skatteoppgave
 • gjennomføre de relevante transaksjonene
 • iverksette prosedyrer for kontroll- og tilbakestilling

 

KVALITETSUNDERSØKELSER

Hvilke opplysninger bruker vi fra spørreundersøkelser?

Opplysninger fra spørreundersøkelser brukes til

 • å evaluere kvalitetsnivået på tjenesten som leveres
 • å forbedre tjenestene som tilbys i samsvar med ISO

Ifølge loven må vi innhente uttrykkelig samtykke fra personen som deltar i spørreundersøkelsen.

LEVERANDØRER

Hvilke opplysninger bruker vi fra leverandørene våre?

Opplysningene dine brukes til

 • å sende deg informasjon om forespørselen din på e-post
 • å sende deg reklameinformasjon og nyheter om arrangementer på e-post hvis du gir din uttrykkelige tillatelse til dette
 • å forvalte tjenestene innen administrasjon, kommunikasjon og logistikk som den behandlingsansvarlige leverer
 • å administrere fakturering
 • å gjennomføre de relevante transaksjonene
 • å fakturere og levere skatteoppgave
 • å iverksette prosedyrer for kontroll- og tilbakestilling

Ifølge loven må du inngå et kontraktsforhold, eventuelt gi ditt samtykke til å kontakte oss eller tilby oss produktet ditt på annen måte.

 

KONTAKTER PÅ SOSIALE NETTVERK

Hvilke opplysninger bruker vi fra sosiale nettverk?

Opplysninger fra sosiale nettverk brukes til

 • å svare på sine spørsmål, søknader eller forespørsler
 • å administrere tjenesten du har bedt om, vurdere søknaden din eller behandle forespørselen din
 • å holde kontakten med deg og opprette en gruppe av følgere

Du må inngå et kontraktsforhold med de aktuelle sosiale nettverkene eller gi ditt samtykke til deres personvernerklæringer:

 • Facebook: http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf
 • Twitter: http://twitter.com/privacy
 • LinkedIn: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
 • Google: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

*(Google+ og YouTube)

 

Hvor lenge vil vi lagre personopplysningene?

Vi har bare begrenset adgang til å kontrollere eller slette opplysningene dine hvis du har en egen profil. Vi vil behandle opplysningene dine til du slutter å følge oss, slutter å være vår venn eller slutter på klikke på knappene «liker», «følg» og lignende på profilen vår.

Du må rette opplysningene dine eller begrense tilgangen til informasjonen din eller det du poster, gjennom profilen din eller brukerinnstillingene på det aktuelle sosiale nettverket.

 

JOBBSØKERE

Hvilke opplysninger bruker vi fra CV-en din?

Opplysningene dine brukes til

 • å organisere rekrutteringsprosesser
 • å arrangere jobbintervjuer og vurdere deg som kandidat

Hvis du har gitt oss ditt samtykke, kan vi sende CV-en din videre til datterselskaper eller lignende selskaper, utelukkende i den hensikt å hjelpe deg å finne en jobb.

Ved å markere boksen for at du godtar personvernerklæringen vår, gir du ditt samtykke til at vi sender jobbsøknaden din til de andre selskapene i gruppen vår slik at du kan tas i betraktning i deres rekrutteringsprosesser.

Ett år etter at vi har mottatt CV-en din, vil vi destruere den på en sikker måte.

I rettslige henseende gir du oss ditt entydige samtykke når du sender oss CV-en din.

 

Innlemmer vi tredjeparters personopplysninger?

Nei, generelt behandler vi bare opplysninger som oppgis av eierne av opplysningene.  Hvis du oppgir opplysninger om tredjeparter, må du ha informert dem og innhentet deres samtykke på forhånd. Hvis du unnlater å gjøre dette, har ikke vi ansvar for brudd på dette vilkåret.

 

Behandler vi barns personopplysninger?

Vi behandler ikke personopplysningene til barn under 14 år. Ikke oppgi personopplysningene dine hvis du er under denne alderen. Ikke oppgi personopplysningene til tredjeparter under denne alderen. JLCA & AS. LAWYERS, S.L. har ikke ansvar for brudd på denne bestemmelsen.

 

Vil vi kommunisere elektronisk?

Vi vil bare kommunisere med deg elektronisk for å behandle søknaden din hvis du har oppgitt kontaktopplysningene dine.

Vi sender deg bare markedsføringskommunikasjon hvis du uttrykkelig har gitt din tillatelse til dette.

 

Hvilke sikkerhetstiltak bruker vi?

Du kan være sikker på at vi har etablert et høyt beskyttelsesnivå for personopplysningene vi håndterer, og vi har tatt i bruk alle de tekniske tiltak som står til vår disposisjon med den teknologien som er tilgjengelig for å hindre tap, misbruk, endring eller tyveri av personopplysningene dine, eller uautorisert tilgang til dem.

 

Hvem vil motta opplysningene dine?

Opplysningene dine vil ikke bli overført til tredjeparter med mindre vi er rettslig forpliktet til dette. Nærmere bestemt vil de bli sendt videre til skatteetaten, banker og finansinstitusjoner som ledd i tjenesteytelsen eller for å fakturere et produkt som er kjøpt. De vil også bli overført til databehandlerne som står for gjennomføringen av avtalen.

Ved eventuelt kjøp eller betaling, hvis du bruker en applikasjon, nettside, plattform, bankkort eller andre nettjenester, vil opplysningene dine bli overført til den aktuelle plattformen eller behandlet i dens miljø. Dette vil alltid foregå så sikkert som mulig.

På vårt initiativ vil selskap innen webutvikling, -vedlikehold og -hosting få tilgang til nettstedet vårt. De vil ha undertegnet en tjenesteleverandøravtale som pålegger dem å opprettholde samme personvernnivå som oss.

Ved bruk av applikasjoner fra USA vil all internasjonal dataoverføring foregå under Privacy Shield-avtalen, som garanterer at programvareselskaper basert i USA oppfyller europeiske krav til datavern og personvern.

 

Hvilke rettigheter har du?

 • retten til å vite om vi behandler dataene dine eller ikke
 • retten til tilgang til personopplysningene dine
 • retten til å be om retting eventuelle feil i opplysningene dine
 • retten til å be om at opplysningene dine slettes hvis de ikke lenger trengs til formålene som de ble innhentet for, eller hvis du trekker tilbake ditt samtykke
 • retten til å be om begrensning av behandlingen av opplysningene dine i visse omstendigheter, og vi vil da bare beholde dem i henhold til gjeldende lovgivning
 • retten til dataportabilitet, hvilket innebærer at data gjøres tilgjengelig i et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format (Hvis du vil, kan vi sende dem til den nye behandlingsansvarlige som du utpeker. Dette gjelder bare under visse forutsetninger.)
 • retten til å klage til den spanske datavernetaten eller et tilsyn hvis du mener vi ikke har opptrådt korrekt overfor deg
 • retten til når som helst å trekke tilbake ditt samtykke til enhver form for behandling som du har gitt ditt samtykke til

Hvis du endrer opplysninger, ber vi deg om å underrette oss slik at vi kan oppdatere opplysningene vi har.

 

Vil du ha et skjema som du kan bruke til å benytte deg av rettighetene dine? 

For å benytte deg av rettighetene dine kan du be oss om å få et skjema på e-post, eller bruke et skjema utarbeidet av den spanske datavernetaten eller tredjeparter hvis du foretrekker dette.

Disse skjemaene må undertegnes elektronisk eller leveres sammen med en kopi av spansk nasjonalt identitetskort (DNI) eller tilsvarende.

Hvis du opptrer som representant for en annen person, må du legge ved en kopi av denne personens DNI eller tilsvarende, eller undertegne skjemaet med deres elektroniske underskrift.

Skjema kan leveres ved personlig oppmøte eller sendes som brev eller e-post til adressen til den behandlingsansvarlige som er oppgitt i begynnelsen av denne teksten.

 

Hvor lang tid tar det å svare på søknaden om å benytte deg av rettighetene dine?

Det avhenger av loven. Man kan imidlertid normalt regne med maksimalt en måned fra innlevering av søknaden. Hvis saken er komplisert, kan det ta opptil to måneder. Vi vil da melde fra til deg om at vi trenger mer tid.

 

Behandler vi informasjonskapsler?

Hvis vi bruker andre typer informasjonskapsler enn de som er nødvendig, vil de omtales i erklæringen om informasjonskapsler. Den er tilgjengelig gjennom en kobling på nettstedets startside.

 

Hvor lenge vil vi lagre personopplysningene dine?

Vi vil beholde personopplysningene dine så lenge du har et forhold til oss.

Når du avslutter dette forholdet, vil personopplysningene dine bli lagret i henhold til lovens vilkår. Disse vilkårene kan blant annet gjelde bestemmelser om at opplysninger kan bli krevd fremlagt av en dommer eller en domstol basert på preskripsjonsbestemmelsene.

Opplysningene vil bli lagret til de ovennevnte rettslige vilkårene utløper, hvis det foreligger rettslig forpliktelse til å lagre dem. Hvis det ikke foreligger slike rettslige forpliktelser, vil de bli lagret til den som opplysningene gjelder, ber om at de slettes eller trekker tilbake sitt samtykke.

Vi vil beholde all informasjon og kommunikasjon om kjøpet ditt eller tjenester som er levert gjennom hele garantiperioden for produktene og tjenestene, i tilfelle informasjonen eller kommunikasjonen skulle bli nødvendig for å avgjøre eventuelle krav.

INFORMASJONSKAPSLER

 

HubSpot

https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/account/hubspot-cookie-security-and-privacy

 

Name of the cookie Domain Vendor Purpose Category
AWSELB app.hubspot.com Amazonas AWS Elastic Load Balancer Performance
__utma hubspot.com Google Google Targeting Analytics Targeting
__utmb hubspot.com Google Google Targeting Analytics Targeting
__utmc hubspot.com Google Google Targeting Analytics Targeting
__utmz hubspot.com Google Google Targeting Analytics Targeting
_gauges_unique_hour hubspot.com Gauges Gauges Analytics Performance
_gauges_unique_day hubspot.com Gauges Gauges Analytics Performance
_gauges_unique_month hubspot.com Gauges Gauges Analytics Performance
_gauges_unique_year hubspot.com Gauges Gauges Analytics Performance
_gauges_unique hubspot.com Gauges Gauges Analytics Performance
apex__product hubspot.com SalesForce SalesForce Analytics Strictly Necessary
__hstc hubspot.com HubSpot HubSpot Analytics Targeting
__hssrc hubspot.com HubSpot HubSpot Analytics Targeting
__hssc hubspot.com HubSpot HubSpot Analytics Targeting
hsPagesViewedThisSession hubspot.com HubSpot HubSpot Analytics Strictly Necessary
hubspotutk hubspot.com HubSpot HubSpot Analytics Strictly Necessary
hubspot.hub.id hubspot.com HubSpot HubSpot Authentication Strictly Necessary
hubspotauth hubspot.com HubSpot HubSpot Authentication Strictly Necessary
hubspotauthcms hubspot.com HubSpot HubSpot Authentication Strictly Necessary
hubspotauthremember hubspot.com HubSpot HubSpot Authentication Functionality
_hs_opt_out hubspot.com HubSpot Opt out of Hubspot tracking Targeting
hubspotutktzo academy.hubspot.com HubSpot Timezone Offset Functionality
__hluid hubspot.com HubSpot In-app usage tracking Targeting
mp_id_mixpanel hubspot.com Mixpanel In-app usage tracking Targeting
messagesUtk hubspot.com HubSpot Monitoring of visitors using messages Tracking

 

Facebook: Pixel 

https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

Hva slags data er Facebooks pikselsporing?

Opplysninger om informasjonskapslene vi bruker og dataene vi samler inn, finner du i den detaljerte oversikten i vår erklæring om informasjonskapsler. Facebook-pikselen samler inn fem typer data:

 • HTTP-hode: alt som finnes i HTTP-hoder. HTTP-hoder er en standard nettprotokoll for all kommunikasjon mellom alle nettlesere og servere på internett. HTTP-hoder omfatter IP-adresser, informasjon om nettleseren, sideplassering, dokument, referent og personen som bruker nettstedet.
 • Pikselspesifikke data: Dette omfatter piksel-ID og Facebook-informasjonskapsel.
 • Data om knappeklikk: Dette omfatter alle knapper som besøkende på nettstedet klikker på, etiketten på disse knappene og alle sider som besøkes som følge av knappeklikkene.
 • Valgfrie verdier: Utviklere og markedsførere kan velge å sende tilleggsinformasjon om besøket gjennom egendefinerte datahendelser. Eksempler på egendefinerte data er konverteringsverdi, sidetype og annet.
 • Navn på skjemafelt: Dette omfatter nettstedets feltnavn som «e-post», «adresse» og «antall» når en person kjøper et produkt eller en tjeneste. Pikselen fanger ikke opp feltverdier med mindre en annonsør tar dem med som del av avansert matching eller valgfrie verdier.

 

Google AdWords

Google bruker informasjonskapsler på flere måter. For eksempel bruker både remarketing og Google Analytics informasjonskapsler til å kjøre annonsene eller spore resultatene dine.

Konverteringssporingen i Google Ads bruker også informasjonskapsler. For å hjelpe deg å spore salg og andre konverteringer fra annonsen din, legger den en informasjonskapsel inn på en persons datamaskin når personen klikker på en annonse.

 

Bruk av informasjonskapsler i Google Analytics

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. («Google»), et selskap i Delaware med hovedkontor i 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View (California), CA 94043, USA. Ifølge Google drives det i samsvar med Googles generelle vilkår som er tilgjengelige på http://www.google.com/analytics/tos.html og Googles personvernerklæring som er tilgjengelig på http://www.google.com/privacy_ads.html#toc-faq.

 

Spesifikke vilkår, ifølge Google:

1)   «Dette nettstedet bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc., et selskap i Delaware med hovedkontor i 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View (California), CA 94043, USA. («Google»). Google Analytics bruker informasjonskapsler, som er tekstfiler som plasseres på datamaskinen din. De hjelper nettstedet med å analysere hvordan brukere bruker nettstedet. Det bruker informasjonskapsler både av typen utma (som utløper etter 2 år og oppdateres hver gang brukeren besøker nettstedet) og utmb (som utløper når brukeren oppholder seg på et nettsted i mer enn 30 minutter). Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen din), vil bli sendt til Google og lagret på servere i USA. Google vil bruke denne informasjonen på våre vegne til å spore din bruk av nettstedet, utarbeide rapporter om aktiviteten på nettstedet og yte andre tjenester tilknyttet aktiviteten på nettstedet og bruk av internett. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter når dette er pålagt ved lov eller for at de nevnte tredjepartene skal kunne behandle informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke knytte IP-adressen din til andre data som Google er i besittelse av. Du kan nekte å tillate behandling av data eller informasjon ved å avvise bruk av informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Vær oppmerksom på at du da ikke vil kunne bruke alle funksjonene på dette nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du til at data om deg behandles av Google på ovennevnte måte og til ovennevnte formål.» (http://www.google.com/analytics/tos.html).

2)   Googles nettsted erklærer også følgende: «Google Analytics er Googles gratisverktøy for webanalyse som hjelper eiere av nettsteder å forstå de besøkendes aktivitet på nettstedet. Google Analytics samler inn informasjon anonymt. Prosessen kan sammenlignes med å undersøke fotspor i sanden: Den rapporterer om trender på nettstedet uten å identifisere enkeltbrukere. Analytics bruker sin egen informasjonskapsel til å spore de besøkendes aktiviteter. Informasjonskapselen brukes til å lagre informasjon, som når besøket fant sted, om den besøkende har vært på nettstedet før, og hvilket nettsted som refererte den besøkende til nettstedet. Kundene til Google Analytics kan se mange forskjellige typer rapporter om de besøkendes aktiviteter på nettstedet, slik at de kan forbedre nettstedet og måten folk finner det. Det brukes en forskjellig informasjonskapsel for hvert nettsted, og besøkende spores ikke over flere nettsteder. Analytics krever at alle nettsteder som bruker det, må oppdatere sin personvernerklæring slik at den inneholder komplett informasjon om bruken av Analytics. For at du skal kunne slå av denne typen informasjonskapsler, vil enkelte nettlesere si fra når det sendes en informasjonskapsel og la deg avvise informasjonskapsler i hvert enkelt tilfelle. I tillegg til å avvise informasjonskapsler kan du installere tilleggsprogrammet Google Analytics Opt-out i nettleseren din. Det hindrer Google Analytics i å samle informasjon om besøkene dine på nettsteder. Les mer om tilleggsprogrammet Google Analytics Opt-out og annen informasjon om personvern og Google Analytics.» (http://www.google.com/privacy_ads.html#toc-faq).

 

 JLCA informerer brukerne sine om følgende:

1) Informasjon om våre brukeres bruk av dette nettstedet gjennom Google Analytics samles bare inn av Google på deres egne vegne (og ikke på vegne av JLCA), og JLCA nektes til enhver tid tilgang til slik informasjon (unntatt i samlet form uten tilknytning til IP-adresser levert av Google i ettertid).

2) Google (og ikke JLCA) fastsetter formålet av behandlingen og bruken av informasjonen som samles inn av Google Analytics til enhver tid, i tillegg til informasjonskapslenes funksjonalitet og varighet.

3) Ifølge informasjonen fra Google kan brukeren hindre innsamling av denne informasjonen ved å avvise installeringen av informasjonskapsler i innstillingene i brukerens nettleser (du finner mer informasjon om hvordan du avviser installeringen av informasjonskapsler fra Google Analytics på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

(4) Merk at det generelt bare er EU-landene som følger de samme standardene for informasjonskapsler og personvern.